Google Lighthouse – Cách Sử Dụng GG Lighthouse Chi Tiết

Google Lighthouse - Cách Sử Dụng GG Lighthouse Chi Tiết

Công cụ Google Lighthouse là gì?” và “Làm thế nào để sử dụng Google Lighthouse để tối ưu website?” là những câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về công cụ này trong bài viết dưới đây.

Google Lighthouse là Gì?

Google Lighthouse là Gì?
Google Lighthouse là Gì?

Google Lighthouse là một công cụ mã nguồn tự động do Google phát triển, chủ yếu được sử dụng để đo lường, phân tích, và cải thiện chất lượng cũng như tối ưu hóa website. Nó là một công cụ toàn diện của Google, kiểm tra và đánh giá các tiêu chí quan trọng như khả năng truy cập, hiệu suất, SEO, ứng dụng web và nhiều yếu tố khác.

Ngoài việc phân tích, Lighthouse cung cấp những lời khuyên quý báu giúp bạn nâng cao chất lượng trang web của mình.

Cách Sử Dụng Google Lighthouse

Để sử dụng Google Lighthouse, có 3 cách chính bao gồm:

1. Chạy Lighthouse trong Chrome DevTools:

Chạy Lighthouse trong Chrome DevTools
Chạy Lighthouse trong Chrome DevTools

– Bạn truy cập trang web của mình và kiểm tra bằng trình duyệt Chrome.

– Nhấn F12 hoặc tổ hợp Ctrl-Shift-L để mở Developer Tools, sau đó chọn Audits.

– Lựa chọn Perform an Audit DevTools để hiển thị danh sách các mục cần phân tích.

– Đánh dấu vào các mục bạn muốn kiểm tra và nhấn Run Audit để Lighthouse hiển thị phân tích về web của bạn.

Nhấn Run Audit để Lighthouse hiển thị phân tích
Nhấn Run Audit để Lighthouse hiển thị phân tích

2. Cài Đặt và Chạy Node Command Line Tool:

Cài Đặt và Chạy Node Command Line Tool
Cài Đặt và Chạy Node Command Line Tool

– Tải và cài đặt Google Chrome for Desktop.

– Cài đặt bản Long-Term Support mới nhất của Node.

– Chạy lệnh “npm install -g lighthouse” để cài đặt Lighthouse.

– Sử dụng lệnh “lighthouse <url>” để tạo Audit và “lighthouse –help” để hiển thị tùy chọn Audit.

3. Chạy Lighthouse bằng Chrome Extension:

Chạy Lighthouse bằng Chrome Extension
Chạy Lighthouse bằng Chrome Extension

– Tìm Lighthouse Chrome Extension trên Chrome Web Store và cài đặt nó.

– Truy cập trang web cần kiểm tra.

– Nhấn vào biểu tượng Extension Lighthouse ở thanh địa chỉ của Chrome và chọn Generate report để kiểm tra và nhận kết quả.

Chia Sẻ và Xem Báo Cáo Trực Tuyến

Bạn có thể xem trực tuyến các báo cáo của Lighthouse trên Lighthouse Viewer. Bạn cũng có thể chia sẻ báo cáo theo một số cách như:

Chia Sẻ Báo Cáo Bằng JSON:

– Trong Chrome DevTools, chọn Download Report để tải báo cáo về.

– Hoặc sử dụng lệnh CLI “lighthouse –output json –output-path <đường/dẫn/đến/output.json>” để tạo file JSON.

Chia Sẻ Báo Cáo Dưới Dạng GitHub Gists:

– Sau khi nhận báo cáo, chọn Export -> Open In Viewer.

– Chọn Share trong Viewer và sử dụng GitHub để xem và lưu dữ liệu.

– Tạo file Gist bằng cách sao chép nội dung từ file JSON output vào Gist.

Tiêu Chuẩn Audits Của Lighthouse

Tiêu Chuẩn Audits Của Lighthouse
Tiêu Chuẩn Audits Của Lighthouse

Lighthouse đánh giá website dựa trên một số tiêu chuẩn như:

1. Hiệu Suất (Performance):

– Tăng tốc độ web.

– Tối ưu hóa hình ảnh.

– Minify CSS/JS.

2. Progressive Web App:

– Sử dụng HTTPS.

– Chuyển hướng 301 traffic HTTP sang HTTPS.

– Nội dung gói gọn và phù hợp.

3. Truy Cập (Accessibility):

– Đánh giá độ tương phản, kích thước chữ, và các vấn đề khác liên quan đến truy cập.

4. Best Practices:

– Các tiêu chuẩn để đạt chất lượng tốt.

– Điểm 100 là mục tiêu.

5. SEO:

– Tối ưu hóa các yếu tố SEO như thẻ meta, từ khóa, link nội bộ và link ngoài trang.

Tính Năng Mới Nhất Của Google Lighthouse 3.0

Phiên bản mới nhất, Lighthouse 3.0, mang lại nhiều cải tiến như:

– Kết quả kiểm tra nhanh hơn và chính xác hơn.

– Giao diện mới, đơn giản và thân thiện.

– Xuất kết quả ra file CSV.

– Bổ sung Audit mới như First Contentful Paint, thay thế file Gif bằng video, và Animated content.

Kết Luận

Tóm lại, Google Lighthouse là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn đánh giá và tối ưu website của mình theo nhiều tiêu chí khác nhau. Việc sử dụng Lighthouse có thể giúp bạn nhanh chóng cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng cường hiệu suất của trang web. Đừng quên thường xuyên cập nhật kiến thức mới về SEO và Digital Marketing tại Voviethoang.top.